no image

Usługi dla Instytucji


Szanowni Przedstawiciele Trzeciego Sektora, 

miasto Warszawa rozpisało już nowe konkursy na rok 2024. Terminy składania ofert przypadały w pierwszej połowie stycznia roku 2024. Strony Pamięci stały się częścią kilku ofert. Będziemy informować gdy wygramy te konkursy i zrealizujemy zadanie. Polecamy odwiedzanie strony Róbcie kulturę w Warszawie! Nowe konkursy dla NGO - Kultura (um.warszawa.pl) i sprawdzanie jakie konkursy wygrały. Zapraszam też do kontaktu telefonicznego (00048501713565) oraz do spotkań osobistych. Dziękuję!

Co do zasady zawsze trwałość naszej technologii przewyższy "trwałość projektu" do której jesteśmy przyzwyczajeni z Internetu.

W jakich projektach możemy pomagać: 

 • projekty z obszaru tzw. archiwistyki społecznej i historii mówionej - możemy umieścić relacje na nagrobkach osób, które brały udział w nagraniach 
 • Za kwalifikowane uznaje sie koszty związane z wydaniem publikacji, nagrań (audio i video), przygotowaniem aplikacji mobilnej stanowiących część zadania. Jest jednak pewien haczyk. Programy zwykle nie pokrywają kosztów zakupu domeny i kosztów hostingu strony powstałej w ramach zadania.  My załatwiamy tę sprawę raz na zawsze za niską opłatą, która może być częścią udziału własnego Wnioskodawcy. 
 • Zabezpieczymy publikowane przez Was kody QR tak, aby ZAWSZE prowadziły w istotne dla Użytkownika miejsce Internetu.  Warto zauważyć, że wykazach kosztów kwalifikowanych często wzmiankowana jest pozycja: Koszty działań on-line zawierająca koszty przygotowanie strony internetowej – prace informatyczne, programistyczne, projektowanie IT oraz testy natomiast do tej pozycji nie kwalifikuje się zakup domeny i hosting strony powstałej w ramach zadania.
 • W przypadku organizacji warsztatów on-line koszt wykorzystania istniejącej już aplikacji mobilnej to suma kosztów "komputerowych" nie może przekraczać maksymalnie 30 % budżetu zadania. Nasze koszty są niskie i  adaptowalne do wymogów konkretnego konkursu.Warszaty on-line z edycji Stron Pamięci wspomagamy naszą pracą niezależnie od zapisów szczegółowych w projekcie. Chętnie wyjdziemy poza wąskie ramy projektu biorąc aktywny udział w Waszych działaniach. Dostarczymy także odpowienie bloki tekstu tłumaczącego co robimy językiem stosowanym w podobnych projektach. 

Wiedza o przodkach, ich doświadczeniach, wyborach życiowych, sposobie widzenia świata jest istotnym elementem polskiej tożsamości oraz źródłem inspiracji. Znajomość wydarzeń historycznych, polskich tradycji, a także tradycji różnych grup narodowościowych i etnicznych zamieszkujących historyczne ziemie Polski i Rzeczypospolitej, pozwala na zdobywanie większej świadomości samego siebie oraz chroni przed uproszczonym pojmowaniem świata i uleganiem ideologiom. W konsekwencji pielęgnowanie pamięci, rozmowa i refleksja nad spuścizną historyczną umożliwiają budowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Znajomość dziejów Polski staje się ostatecznie inspiracją do działania, w tym angażowania się w działalność społeczną służącą dobru wspólnoty narodowej i lokalnej, ceniącej sobie wartości ogólnoludzkie, ufającej sobie i współpracującej.

Jak możemy Wam pomagać przy poszczególnych projektach? 

Wśród pomysłów cieszących się największym zainteresowaniem odnaleźć można projekty oparte na organizacji warsztatów, gier miejskich, spacerów, happeningów, spektakli, konkursów. W ramach Programu realizowane są także projekty z obszaru tzw. ARCHIWISTYKI SPOŁECZNEJ i HISTORII MÓWIONEJ. Nagrodzono także liczne projekty wystawiennicze, zarówno tradycyjne, jak i te realizowane w ramach projektów internetowych (wirtualnych wystaw, multimedialnych pakietów edukacyjnych).

Wiemy, że Polskę zamieszkuje wiele osób z Ukrainy i Białorusi, Niemiec, Wietnamu i dziesiątek innych krajów. Nasz edytor obsługuje alfabety i charakterystyczne czcionki dla tych wszystkich języków: 

opcje językowe edytora Stron Pamięci

Za pomocą funkcji programowania HTML nasz edytor treści jest w pełni kompatybilny z przyszłymi technologiami internetowymi w tym także z obowiązującymi już w przypadku realizacji zadań publicznych standardami WCAG.  

Nas szczególnie interesują projekty z obszarów ARCHIWISTYKI SPOŁECZNEJ i HISTORII MÓWIONEJ. Wyobraźcie sobie, że stajemy nad mogiłą danej osoby i słuchamy jej relacji nagranej przez Was lata wcześnej! 

Technologia

Trwałe adresy internetowe zapisane za pomocą kodu QR mogą bezpiecznie stać się częścią Państwa zasobu archiwalnego i elementem Państwa publikacji. Technologia kodów QR najprawdopodobniej pozostanie czytelna dla osobistych urządzeń komunikacyjnych przez następne dekady. Trwałość naszego zapisu istotnie wykracza poza czasy trwania projektów finansowanych przez Urzędy.  

Wzbogacamy informacją: 

 • pomniki i nagrobki

 • murale

 • publikacje drukowane

 • pamiątki

 • bilety wstępu

 • pocztówki

Nasza technologia łączy Internet ze światem rzeczywistym oraz umożliwia aktywne tworzenie teści przez Użytkowników. Edytor WYSIWYG umożliwia instalację i zarządzanie dowolnymi przekierowaniami stawiając Państwa markę na pierwszym miejscu i jest kompatybilny z przyszłymi technologiami opartymi o Sztuczną Inteligencję.

Wiecznie trwałe kody QR można wykorzystać przy realizacji następujących zadań:

 • murale;

 • pomniki i tablice pamiątkowe;

 • wystawy wraz z katalogami; 

 • wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;

 • tworzenie multimedialnych pakietów edukacyjnych;

 • archiwistyki społecznej i długoterminiowego zapisywania relacji historii mówionej

 • wielkoformatowe kodyb QR w formie kwietników

Prawa do publikacji

Kod QR jest dostarczany w najbardziej wszechstronnym formacie .pdf, który można wykorzystać we wszystkich mediach w każdy sposób. W przypadku prywatnych Stron Pamięci i elementów pomników zdecydowanie zalecamy format czarno-białych płytek porcelanowych o wymiarach 5x5 cm. W przypadku Instytucji jesteśmy najbardziej otwarci na współpracę z artystami w celu umieszczenia kodu OR w dowolnej wielkości i projekcie.

Długotrwałe partnerstwa

Nasza technologia tworzenia edytowalnych Stron Pamięci może odbiegać od technologii, której używamy do obsługi osób prywatnych. Dla Instytucji oferujemy dożywotnie konta związane z projektami. Taka usługa pozwala nie martwić się przyszłymi kosztami eksploatacji i samodzielnie edytować wszystkie treści. Tworzymy także oparte o naszą technologię aplikacje sieciowe (HTML, PHP). W ten sposób możemy  które umożliwiają zautomatyzowane dostarczanie treści według kalendarza wydarzeń historycznych i bieżących. W takich wypadkach pobieramy opłaty serwisowe gwarantując optymalne wyświetlanie na różnych urządzeniach i trwałość technologiczną projektu. Po zaprzestaniu uiszczania opłat dane nie giną a jedynie przestajemy reagować na zmiany technologiczne. Nasz zespół może opracować niestandardowe rozwiązania i utrzymywać bazy danych dla Twojej jednostki.

Edycja treści

Współpracujemy przy tworzeniu treści dla wszystkich typów użytkowników. Mamy bogate doświadczenie w przewodnictwie, edukacji i współpracy kulturalnej między narodami Europy Środkowej. Naszymi głównymi językami działania są polski, niemiecki i angielski. Współpracujemy z redaktorami pracującymi w języku arabskim, białoruskim, niemieckim, hebrajskim, polskim oraz ukraińskim.

Pomożemy Twojej organizacji zdobyć granty, stając się partnerem technologicznym i prawnym oraz chętnie udzielimy informacji technicznych i prawnych

Jeśli reprezentujesz muzeum, fanklub, partię polityczną, stowarzyszenie historyczne, kościół lub inna Instytucję o szczególnych zainteresowaniach umów się na rozmowę aby omówić szczegóły swojego projektu. Pracujemy w strefie czasu środkowoeuropejskiego. Współpracujemy z kancelariami prawnymi, fundacjami i stowarzyszeniami historycznymi.  

Konkursy historyczne i krajoznawcze 

Organizujemy konkursy literacko-edycyjne na biogramy ważnych postaci historycznych Państwa regionu oraz opisy ważnych miejsc. Proponowane tematy: 

 • "Patroni naszych ulic" 

 • "Patroni naszych szkół" 

 • "Nasi sławni" 

 • "Bohater - człowiek i historia"

Uczestnicy wykonują swe prace indywidualnie lub w zespołach na indywidualnych kontach utworzonych za pomocą zgłoszonych do nas adresów emailowych.   

Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i sugestie jak można wykorzystać narzędzia publicystyczne portalu StronaPamieci.PL (QRremember.com)