no image

Polityka Prywatności


Polityka Prywatności oraz Warunki świadczenia usług

ostatnia aktualizacja: 26 stycznia 2023 r.

Wprowadzenie do warunków korzystania z platformy QRremember.com i powiązanych marek dla klientów prywatnych i innych użytkowników.

Użytkowników instytucjonalnych obowiązują także warunki z osobno zawartych umów. Powiązane marki to wszystkie domeny posiadane przed oraz po 26.01.2023 przez TRAVEL DESIGN Wojciech Młotkowski oraz używane w podobny sposób.

Użytkowników instytucjonalnych obowiązują warunki z osobno zawartych umów.

Witamy na QRremember.com! Oto krótkie podsumowanie naszych Warunków świadczenia z usługi:

Naszą misją jest przechowywanie, wyświetlanie i udostępnianie informacji o ludziach i podmiotach po ich śmierci lub zaprzestaniu istnienia, aby uczyć i wzmacniać i kształcić przyszłe pokolenia w dłuższej perspektywie. Platforma QRremember.com i powiązane marki oferuje miejsce do umieszczania, edytowania i wyświetlania informacji o osobach i podmiotach. Dzięki temu ludzie mogą poznawać siebie nawzajem oraz instytucje, aby lepiej rozumieć i wpływać na świat oraz lepiej rozwijać poczucie związku z poprzednimi pokoleniami, pracując na rzecz dobrobytu przyszłych pokoleń.

 • Naszą misję realizujemy poprzez zapewnienie stabilnego (+20 lat od założenia i zakupu) adresu internetowego, z góry ustalonego przez użytkownika, wygenerowanie kodu Quick Response (dalej „QR code”), który zakoduje adres i – na zamówienie – dostarczanie płytek wykonanych z solidnego materiału o trwałości przekraczającej dwadzieścia lat.
 • Możesz swobodnie używać kodu QR wygenerowanego z unikalnego adresu internetowego określonego przez Ciebie w dowolny zgodny z prawem i etyczny sposób.
 • Fizyczne przedstawienie kodu zostanie wysłane na adres podany podczas zakupu.
 • Wysłane zostaną dwie porcelanowe płytki, które będą miały wymiar około 5 x 5 cm (+- 3 mm) oraz grubość około 5 mm (+- 1 mm).
 • Wysyłka zostanie dokonana za pomocą Poczty Polskiej lub podobnego operatora przesyłką ubezpieczoną. 
 • Jesteś właścicielem treści, które publikujesz; przyznajesz nam i innym użytkownikom platformy QRremember.com i powiązanych marek pewne prawa i licencję na korzystanie z niej. Szczegóły tych licencji opisano w punkcie 3(c) poniżej.
 • Pozwalasz każdej osobie i podmiotowi zeskanować kod i uzyskać dostęp do wygenerowanych przez Ciebie treści.
 • Ponosisz odpowiedzialność za publikowane treści. Obejmuje to upewnienie się, że masz prawa potrzebne do publikowania tych treści oraz że Twoje treści nie naruszają praw innej strony ani żadnych obowiązujących przepisów.
 • Możesz ponownie publikować treści zamieszczone na QRremember.com i powiązanych marekQRremember.com w innym miejscu, zwłaszcza w formie kodu QR, pod warunkiem, że wskażesz na fakt przechowywania treści na platformie  QRremember.com i powiązanych marek oraz indywidualnego Użytkownika i szanujesz prawa tego, kto utworzył treści, w tym wszelkich oznaczeń oraz zastrzeżeń „nie do powielania”. Nie używaj zautomatyzowanych narzędzi do celów komercyjnych.
 • Nie weryfikujemy treści zamieszczanych przez użytkowników tak więc ich opinie nie muszą być tożsame z naszymi.
 • Nasze narzędzia, treści i materiały są dostarczane „tak jak są”, bez żadnych gwarancji wyższych niż wartośc zapłaconych nam kwot.
 • Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie platformy QRremember.com i powiązanych marek.
 • Zgadzasz się przestrzegać zasad naszej platformy.
 • Korzystając z platformy QRremember.com i powiązanych marek, wyrażasz również zgodę na nasze Warunki Korzystania z Usługi, naszą Politykę Prywatności i zgadzasz się przestrzegać naszych Zasad Dopuszczalnego Użytkowania, Zasad dotyczących praw autorskich i Zasad dotyczących znaków towarowych.

Oferujemy narzędzia do wyrażania opinii i zgłaszania reklamacji. Jeśli uważasz, że ktoś naruszył Twoje prawa własności intelektualnej, inne prawa lub zasady QRremember.com oraz powiązanych marek, możesz zgłosić nam to mailem. Cieszymy się, że chcesz dołączyć do platformy QRremember.com i powiązanych marek i zachęcamy do zapoznania się z pełnymi Warunkami korzystania z usługi poniżej. 

Warunki korzystania z usług QRremember.com i powiązanych marek 

Witamy w QRremember.com i powiązanych markach!

QRremember.com i powiązane marki to platforma do dzielenia się wiedzą historyczną, umożliwiająca ludziom uczenie się od innych i lepsze zrozumienie świata oraz lepsze rozwijanie poczucia więzi z poprzednimi pokoleniami.

Niniejsze warunki korzystania z usługi („Warunki korzystania z usługi”) określają umowę („Umowa”) między użytkownikiem a QRremember.com i powiązanymi markami („QRremember.com i powiązane marki”, „my” lub „nas”). Reguluje ona korzystanie z produktów i usług, które oferujemy za pośrednictwem naszych stron internetowych i aplikacji (łącznie „platforma QRremember.com i powiązanych marek”).

Przeczytaj koniecznie, ponieważ korzystając z platformy QRremember.com i powiązanych marek, wyrażasz zgodę na te warunki.

Misja platformy QRremember.com i powiązanych marek

Misją QRremember.com i powiązanych marek jest dzielenie się i poszerzanie światowej wiedzy historycznej oraz lepsze rozwijanie poczucia więzi z poprzednimi pokoleniami.

Korzystanie z platformy QRremember.com i powiązanych marek

Kto może z niej korzystać? Korzystanie z platformy QRremember.com i marek stowarzyszonych określone poprzez założenie Konta Użytkownika oraz opłacenie stałej edycji Strony Pamięci (Memorial Page) jest dozwolone przez każdej osobie uprawnionej do czynności prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Oświadczasz, że jesteś co najmniej pełnoletni w jurysdykcji, w której mieszkasz, a jeśli nie jesteś, Twój rodzic lub opiekun prawny wyraził zgodę na niniejsze Warunki świadczenia usług i potwierdza, że akceptuje niniejszą Umowę w Twoim imieniu i ponosi odpowiedzialność za korzystanie z niej. Jeśli akceptujesz niniejsze Warunki świadczenia usług w imieniu innej osoby lub podmiotu, potwierdzasz, że masz uprawnienia prawne do związania tej osoby lub podmiotu niniejszą Umową.

Rejestracja. Podczas zakładania profilu na platformie QRremember.com i powiązanych marek zostaniesz poproszony o podanie pewnych informacji o sobie. Zgadzasz się podać nam dokładne informacje podczas tworzenia konta na platformie QRremember.com i powiązanych marek. Informacje, które podajesz w ramach rejestracji, będziemy traktować zgodnie z naszą Polityką prywatności. Powinieneś zadbać o zachowanie poufności swojego hasła. Utrata hasła może oznaczać utratę dostępu do Konta Użytkownika. Nie zawsze jesteśmy zobowiązani do przywrócenia haseł. Jeżeli powstanie nierozwiązywalny problem z dostępem do konta powinienneś założyć kolejne Konto Użytkownika.

Polityka prywatności.
Nasze praktyki dotyczące prywatności są określone w naszej Polityce prywatności. Korzystanie z platformy QRremember.com i powiązanych marek podlega naszej Polityce prywatności. 

Przyjęte zasady użytkowania.

Podczas interakcji z innymi osobami na platformie QRremember.com i powiązanych marek zgadzasz się zawsze przestrzegać Zasad dopuszczalnego użytkowania.

Zaprzestanie korzystania i działania

Ty lub inny przyszły posiadacz Twojego loginu i hasła możecie zamknąć i usunąć swoje konto w dowolnym momencie, przechodząc do ustawień konta i dezaktywując swoje konto lub dezaktywując i usuwając dowolną ze Stron Pamięci, o ile ty lub jakikolwiek inny przyszły dostawca Twojego loginu i hasła ma dostęp do odpowiedniego loginu i hasła.

Możemy przerwać aktywne działanie platformy QRremember.com i powiązanych marek w dowolnym momencie, nadal zapewniając Ci co najmniej 20-letni okres przechowywania i prezentacji Twoich treści.

Możemy zamknąć lub zawiesić Twoje konto QRremember.com i powiązanych marek, jeśli naruszysz jakąkolwiek politykę QRremember.com i powiązanych marek, jeśli otrzymamy wiążącą decyzję sądu lub z jakiegokolwiek innego powodu lub po upływie 2 lat od momentu uiszczenia Opłaty. Naszą intencją jest utrzymywanie Stron Pamięci oraz edytowalnych kont tak długo, jak się da bez dodatkowych opłat od Użytkowników.  

Zmiany w platformie QRremember.com i powiązanych marek.

Zawsze staramy się poprawić Twoje wrażenia z korzystania z platformy QRremember.com i powiązanych marek. Być może będziemy musieli dodać lub zmienić funkcje i możemy to zrobić bez powiadomienia.

Informacja zwrotna.

Czekamy na Twoje opinie i sugestie dotyczące ulepszenia platformy QRremember.com i powiązanych marek. Zachęcamy do przesyłania opinii na adres office@qrremember.com . Przesyłając opinię, wyrażasz zgodę na przyznanie nam prawa, według naszego uznania, do wykorzystania, ujawnienia i innego wykorzystania opinii, w całości lub w części, swobodnie i bez wynagrodzenia.

Twoja treść

Definicja Twoich treści.

Wszystkie materiały, które przesyłasz, publikujesz lub wyświetlasz innym za pośrednictwem platformy QRremember.com i powiązanych marek, będą łącznie określane jako „Twoje treści”. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że w ramach korzystania z platformy QRremember.com i powiązanych marek Twoje Treści mogą być przeglądane przez ogół społeczeństwa. Platforma QRremember.com i powiązanych marek umożliwia dodawanie postów, tekstów, zdjęć, filmów, linków i innych plików oraz informacji o sobie w celu udostępniania ich innym. To, jakie typy plików można publikować, zależy od technologii platformy QRremember.com i powiązanych marek i może ulec zmianie.

Własność.

Użytkownik lub odpowiednio jego licencjodawcy zachowują prawa autorskie i inną własność intelektualną do Treści Użytkownika, z zastrzeżeniem niewyłącznych praw przyznanych poniżej. Otrzymasz również – w stosownych przypadkach – dwie fizyczne czarno-białe kopie o wymiarach pięć na pięć centymetrów, wykonane z solidnego i wytrzymałego materiału o trwałości przekraczającej dwadzieścia lat. Możesz swobodnie używać kodu wygenerowanego z unikalnego adresu internetowego w dowolnej zgodnej z prawem, pełnej szacunku i odpowiedniej formie. Fizyczne przedstawienie kodu zostanie wysłane na adres podany podczas zakupu.

Licencja i pozwolenie na korzystanie z Twoich treści.

Przesyłając, publikując lub wyświetlając Twoje treści na platformie QRremember.com i powiązanych marek, udzielasz QRremember.com i powiązanym markom oraz jej stowarzyszonym lub następczym spółkom i podmiotom prawnym niewyłącznej, ogólnoświatowej, nieodpłatnej, w pełni opłaconej, zbywalnej, podlegającej podlicencjonowaniu (na wielu poziomach), licencji na używanie, kopiowanie, powielanie, przetwarzanie, adaptację, modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych, publikowanie, przesyłanie, przechowywanie, wyświetlanie i dystrybucję, tłumaczenie, komunikowanie i udostępnianie publiczne oraz inne wykorzystywanie Treści użytkownika w związku z obsługą lub korzystaniem z platformy QRremember.com i powiązanych marek lub promocją, reklamą lub marketingiem platformy QRremember.com i powiązanych marek lub naszych partnerów biznesowych, we wszystkich mediach lub metodach dystrybucji (obecnie znanych lub późniejszych) opracowane), w tym za pomocą środków automatycznej dystrybucji, takich jak interfejs programowania aplikacji (znany również jako „API”). Zgadzasz się, że ta licencja obejmuje prawo QRremember.com i powiązanych marek do udostępniania Twoich Treści innym firmom, organizacjom, partnerom biznesowym lub osobom, które współpracują z QRremember.com i powiązanymi markami w celu dystrybucji, nadawania, komunikacji i udostępniania publicznie, dystrybucja lub publikacja Treści użytkownika na platformie QRremember.com i powiązanych marek lub za pośrednictwem innych mediów lub metod dystrybucji. Niniejsza licencja obejmuje również prawo innych użytkowników platformy QRremember.com i powiązanych marek do używania, kopiowania, powielania, adaptacji, modyfikowania, tworzenia dzieł pochodnych, publikowania, przesyłania, wyświetlania i rozpowszechniania, tłumaczenia, komunikowania się i udostępniania publiczne Twoje Treści, z zastrzeżeniem naszych Warunków świadczenia usług. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach korzystania z usługi, niniejsza licencja nie przyznaje użytkownikowi prawa do korzystania ze zautomatyzowanej technologii w celu kopiowania lub publikowania pytań i odpowiedzi lub agregowania pytań i odpowiedzi w celu tworzenia prac pochodnych. Autorzy prac naukowych / badacze powinni się z nami kontaktować za pośrednictwem maila office@QRremember.com 

Po opublikowaniu Strony Pamięci (zwanej również „Memory Page/Memorial Page”) możesz w dowolnym momencie edytować lub usunąć swoją Stronę Pamięci z publicznego wyświetlania na https://www.QRremember.com, z wyjątkiem przypadku utraty danych dostępowych (login i hasło). Możemy jednak nie być w stanie kontrolować usuwania Treści z wyświetlania na kanałach konsorcjalnych lub innych wcześniej rozpowszechnianych metodach poza platformą QRremember.com i powiązanych marek. Możemy usunąć podejrzany spam ze Stron Pamięci i przywrócić niektóre usunięte Strony Pamięci, ponieważ zostały one usunięte bez powiadomienia i bez zamiaru dysponenta Strony Pamięci. Powiadomienie o nieuprawnionym usunięciu Konta Użytkownika lub Strony Pamięci powinniśmy otrzymać w ciągu 370 dni od momentu usunięcia. 

Wszelkie edycje i zmiany wprowadzone przez Ciebie mogą być widoczne dla innych użytkowników. Prawo QRremember.com i powiązanych marek do kopiowania, wyświetlania, przesyłania, publikowania, wykonywania, rozpowszechniania, przechowywania i wykorzystywania w inny sposób dowolnej Strony Pamięci oraz udzielania podlicencji na te prawa innym osobom jest wieczyste i nieodwołalne w maksymalnym zakresie dozwolone przez prawo, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Umowie.

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że QRremember.com i powiązane marki zachowają Twoje Treści i mogą również ujawnić Twoje Treści i powiązane informacje, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że takie zachowanie lub ujawnienie jest zasadnie konieczne do:

(a) postępować zgodnie z procesami prawnymi, obowiązującymi przepisami lub żądaniami rządowymi;
(b) egzekwować niniejsze Warunki świadczenia usług;
(c) odpowiedzieć na zarzuty, że jakiekolwiek Twoje Treści naruszają prawa osób trzecich;
(d) wykrywać oszustwa, zapobiegać im lub w inny sposób rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem lub kwestiami technicznymi; lub
(e) chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo osobiste QRremember.com i powiązanych marek, jego użytkowników lub opinii publicznej.

Rozumiesz, że możemy modyfikować, dostosowywać lub tworzyć prace pochodne na podstawie Twoich Treści w celu przesyłania, wyświetlania lub rozpowszechniania ich w sieciach komputerowych, urządzeniach, u dostawców usług oraz w różnych mediach, na ekranach o różnych rozmiarach i na różnych urządzeniach.

Możemy również w dowolnym momencie usunąć lub odmówić publikacji Twoich Treści, w całości lub w części.

Ponadto dajesz nam pozwolenie i upoważnienie do działania jako niewyłączny agent w celu podjęcia działań egzekucyjnych przeciwko nieautoryzowanemu wykorzystaniu przez osoby trzecie jakichkolwiek Twoich Treści poza platformą QRremember.com i powiązanych marek lub z naruszeniem naszych Warunków świadczenia z usługi.

Twoje obowiązki dotyczące Twoich treści. Publikując swoje Treści na platformie QRremember.com i powiązanych marek, oświadczasz i gwarantujesz nam, że:
i) masz prawa własności lub uzyskałeś wszystkie niezbędne licencje lub pozwolenia na korzystanie z Twoich Treści i udzielasz nam praw do korzystania z Twoich Treści zgodnie z niniejszą Umową, oraz 
ii) że publikowanie Twoich Treści nie narusza własności intelektualnej ani danych osobowych prawa innych osób ani obowiązujące przepisy prawa lub regulacje, w tym wszelkie przepisy ustawowe lub wykonawcze wymagające ujawnienia, że otrzymałeś wynagrodzenie za Twoje Treści. Przyjmujesz pełną odpowiedzialność za uniknięcie naruszenia własności intelektualnej lub praw osobistych innych osób lub naruszenia przepisów ustawowych i wykonawczych w związku z Twoimi Treściami. Ponosisz odpowiedzialność za zapewnienie, że Twoje Treści nie naruszają Zasad dopuszczalnego użytkowania QRremember.com i powiązanych marek, Zasad dotyczących praw autorskich, Zasad dotyczących znaków towarowych, innych opublikowanych zasad QRremember.com i powiązanych marek ani żadnych obowiązujących przepisów lub regulacji. Zgadzasz się zapłacić wszystkie tantiemy, opłaty i wszelkie inne kwoty należne jakiejkolwiek osobie z powodu Twoich Treści.
Nasze treści i materiały

Definicja naszych treści i materiałów. Wszelka własność intelektualna w platformie QRremember.com i powiązanych marek lub z nią związana (w szczególności w tym między innymi nasze oprogramowanie, znaki QRremember.com i powiązanych marek, loga QRremember.com i powiązanych marek, ale z wyłączeniem Treści użytkownika) jest własnością QRremember.com i powiązanych marek lub jej spółek zależnych i stowarzyszonych, lub treści publikowane przez innych użytkowników QRremember.com i powiązanych marek, na które udzielono nam licencji (łącznie „Nasze treści i materiały”).

Dane. Wszystkie dane gromadzone przez QRremember.com i powiązane marki („Dane”) dotyczące korzystania z platformy QRremember.com i powiązanych marek przez Ciebie lub inne osoby są własnością QRremember.com i powiązanych marek, jej spółek zależnych i stowarzyszonych.
Dla jasności, Dane nie obejmują Twoich Treści i są oddzielone od Naszych Treści i Materiałów.

Nasza licencja dla Ciebie.

Udzielamy Ci osobistej, ograniczonej, niewyłącznej licencji na korzystanie i dostęp do naszych Treści, Materiałów i Danych udostępnionych Ci na platformie QRremember.com i powiązanych marek w związku z korzystaniem przez Ciebie z platformy QRremember.com i powiązanych marek , z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy.

QRremember.com i powiązane marki dają ogólnoświatową, bezpłatną, odwołalną, osobistą, nieprzenoszalną i niewyłączną licencję na ponowne wykorzystanie kodu QR w sztuce i we wszelkich odpowiednich mediach z szacunkiem lub na publikowanie przez innych użytkowników QRremember.com i powiązanych marek w dowolnym miejscu w sieci i świecie fizycznym pod warunkiem przestrzegania niniejszego Regulaminu i pod warunkiem, że:

(a) Strona Pamięci została dodana do platformy QRremember.com i powiązanych marek po 26 stycznia 2023 r.;
(b) osoba/jednostka, której dotyczy treść, nie oznaczyła w wyraźny sposób sprzeciwu wobec zamieszczenia dotyczących jej treści na platformie QRremember.com i powiązanych marek;
(c) jesteś uprawniony do tworzenia i modyfikowania zawartości Strony Pamięci;
(d) przypisujesz QRremember.com i powiązane marki za pomocą nazwy w czytelnym tekście oraz linku, który można śledzić przez człowieka i maszynę (znacznik zakotwiczenia HTML <a>) prowadzącego z powrotem do strony wyświetlającej oryginalne źródło treści na QRremember.com & powiązane marki na każdej stronie zawierającej takie treści;
(e) na żądanie QRremember.com i powiązanych marek lub użytkownika usuniesz nazwę użytkownika z treści, które użytkownik następnie uczynił anonimowymi;
(f) na żądanie QRremember.com i powiązanych marek lub użytkownika, który przyczynił się do powstania treści, podejmujesz uzasadnione starania, aby zaktualizować określoną treść do najnowszej wersji na platformie QRremember.com i powiązanych marek; oraz
(g) na żądanie QRremember.com i powiązanych marek lub użytkownika, który przyczynił się do powstania treści, podejmiesz uzasadnioną próbę usunięcia treści, które zostały usunięte lub oznaczone jako nieprzeznaczone do powielania na QRremember.com i powiązanych markach Platforma; oraz
(h) nie używasz żadnych zautomatyzowanych narzędzi do agregowania lub tworzenia dzieł pochodnych. Korzystając z tych praw, nie możesz w sposób dorozumiany ani wyraźny zapewniać jakiegokolwiek związku, sponsorowania lub poparcia przez QRremember.com i powiązane marki lub dowolnego użytkownika QRremember.com i powiązanych marek, bez oddzielnej, wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody od nas.

Możemy wypowiedzieć Ci naszą licencję w dowolnym momencie z dowolnego powodu. Mamy prawo, ale nie obowiązek, odmówić rozpowszechniania jakichkolwiek treści na platformie QRremember.com i powiązanych marek lub usunąć treści. Z wyjątkiem praw i licencji przyznanych w niniejszych Warunkach świadczenia usług, zastrzegamy sobie wszelkie inne prawa i nie udzielamy żadnych innych praw ani licencji, dorozumianych ani innych.

Dozwolone zastosowania.

Jeśli korzystasz z wyszukiwarki, robota indeksującego, bota, narzędzia do zbierania danych, narzędzia do eksploracji danych, narzędzia do masowego pobierania, narzędzia wget lub podobnego narzędzia do gromadzenia lub wyodrębniania danych, możesz uzyskać dostęp do platformy QRremember.com i powiązanych marek, z zastrzeżeniem następujących dodatkowe zasady:

i) musisz użyć opisowego nagłówka agenta użytkownika;
ii) musisz zawsze przestrzegać pliku robots.txt;
iii) Twój dostęp nie może negatywnie wpływać na żaden aspekt funkcjonowania platformy QRremember.com i powiązanych marek; oraz
iv) musisz jasno określić, jak się z Tobą skontaktować, w ciągu agenta użytkownika lub na swojej stronie internetowej, jeśli ją posiadasz.

Oświadczasz i gwarantujesz, że nie będziesz używać żadnych zautomatyzowanych narzędzi, takich jak sztuczna inteligencja lub uczenie maszynowe w celach komercyjnych

i) do tworzenia dzieł pochodnych Naszych Treści i Materiałów;
ii) tworzenie jakichkolwiek usług konkurencyjnych w stosunku do platformy QRremember.com i powiązanych marek; lub
iii) do innych celów komercyjnych, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszych Warunkach świadczenia usługi lub pisemnej zgody QRremember.com i powiązanych marek.

Brak potwierdzenia lub weryfikacji.

Należy pamiętać, że platforma QRremember.com i powiązanych marek umożliwia dostęp do treści, produktów i usług stron trzecich oraz oferuje interakcje z osobami trzecimi. Uczestnictwo lub dostępność na platformie QRremember.com i powiązanych marek nie oznacza poparcia ani weryfikacji z naszej strony. Nie udzielamy żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących dokładności, kompletności ani aktualności jakichkolwiek treści publikowanych przez kogokolwiek na platformie QRremember.com i powiązanych marek.

Własność.

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nasze treści i materiały pozostają własnością użytkowników QRremember.com i powiązanych marek lub QRremember.com i powiązanych marek. Treści, informacje i usługi udostępniane na platformie QRremember.com i powiązanych marek są chronione unijnymi i międzynarodowymi prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami, a użytkownik przyjmuje do wiadomości, że prawa te są ważne i wykonalne.

Dostawca usług zintegrowanych.

Możesz umożliwić bezpośrednie zintegrowanie innego dostawcy usług online, takiego jak serwis społecznościowy („Dostawca usług zintegrowanych”) z Twoim kontem na platformie QRremember.com i powiązanych marek. Włączając zintegrowaną usługę, pozwalasz nam przekazywać i otrzymywać od Dostawcy Usług Zintegrowanych Twoje dane logowania i inne dane użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania, przechowywania i ujawniania przez QRremember.com i powiązanych marek informacji związanych z Tobą i korzystaniem przez Ciebie ze zintegrowanych usług w ramach QRremember.com i powiązanych marek, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności. Pamiętaj, że korzystanie przez Ciebie z dowolnego Dostawcy Usług Zintegrowanych i jego własne postępowanie z Twoimi danymi i informacjami podlega wyłącznie ich warunkom użytkowania, zasadom ochrony prywatności i innym zasadom.

Więcej informacji o niektórych ofertach na platformie QRremember.com i powiązanych marek

Podsumowania. Gdy rejestrujesz się na platformie QRremember.com i powiązanych marek, usługa obejmuje otrzymywanie podsumowań treści, które mogą Cię zainteresować. Możesz zrezygnować z otrzymywania streszczeń i dostosować inne ustawienia komunikacji, przechodząc do ustawień „E-mail i powiadomienia” w swoim profilu konta, jak opisano szczegółowo w naszej Polityce prywatności.

Reklamy. Platforma QRremember.com i powiązanych marek może zawierać reklamy, które mogą być kierowane na treści lub informacje na platformie QRremember.com i powiązanych marek, zapytania kierowane za pośrednictwem platformy QRremember.com i powiązanych marek lub inne informacje w celu spraw, by były dla Ciebie istotne. Rodzaje i zakres reklam QRremember.com i powiązanych marek mogą ulec zmianie. W zamian za to, że QRremember.com i powiązane marki zapewniają dostęp i korzystanie z platformy QRremember.com i powiązanych marek, zgadzasz się, że QRremember.com i powiązane marki oraz jej zewnętrzni dostawcy i partnerzy mogą umieszczać takie reklamy w QRremember. com i platforma powiązanych marek. Jeśli chcesz zostać reklamodawcą, będziesz musiał zawrzeć z nami oddzielne i uzupełniające warunki dotyczące świadczenia usług reklamowych na platformie QRremember.com i powiązanych marek.

Przyciski, linki i widżety. Masz pozwolenie na używanie przycisków, linków i widżetów QRremember.com i powiązanych marek, z zastrzeżeniem niniejszych Warunków świadczenia usługi (w tym zrzeczenia się odpowiedzialności i ograniczeń odpowiedzialności) oraz pod warunkiem, że:
(a) korzystanie z takich przycisków, linków i widżetów prowadzi wyłącznie do platformy QRremember.com i powiązanych marek;
(b) nie będziesz w żaden sposób modyfikować takich przycisków, linków lub widżetów ani powiązanego kodu;
(c) nie będziesz używać takich przycisków, linków lub widżetów w jakikolwiek sposób, który sugeruje lub sugeruje, że QRremember.com i powiązane marki promują, sponsorują lub polecają witrynę internetową, na której używane są takie przyciski, łącza i widżety; oraz
(d) korzystanie z takich przycisków, łączy i widżetów oraz witryna internetowa, na której są używane takie przyciski, łącza i widżety, nie narusza Polityki dopuszczalnego użytkowania serwisu QRremember.com i powiązanych marek.

Zasoby internetowe i usługi stron trzecich. Platforma QRremember.com i powiązanych marek oraz poszczególne Strony Pamięci mogą również oferować użytkownikowi możliwość odwiedzenia łączy do innych witryn internetowych lub korzystania z produktów lub usług stron trzecich. Przyjmujesz na siebie wszelkie ryzyko wynikające z korzystania z takich stron internetowych lub zasobów.

Usługi wymagające oddzielnej umowy. Korzystanie z niektórych funkcji lub usług może wymagać zawarcia oddzielnej, uzupełniającej pisemnej umowy.

Zgłaszanie naruszeń praw własności intelektualnej użytkownika, zasad serwisu QRremember.com i powiązanych marek lub obowiązujących przepisów.

Mamy specjalny proces zgłaszania naruszeń praw własności intelektualnej lub innych naruszeń polityki QRremember.com i powiązanych marek lub obowiązujących przepisów.

Zasady dotyczące praw autorskich i Zasady dotyczące znaków towarowych. Przyjęliśmy i wdrożyliśmy Politykę dotyczącą praw autorskich i Politykę dotyczącą znaków towarowych. Aby uzyskać więcej informacji, w tym szczegółowe informacje o tym, jak przesłać żądanie usunięcia, jeśli uważasz, że treści na platformie QRremember.com i powiązanych marek naruszają Twoje prawa własności intelektualnej, przeczytaj nasze Zasady dotyczące praw autorskich i Zasady dotyczące znaków towarowych.

Zgłoszenia innych naruszeń. Jeśli uważasz, że treści na platformie QRremember.com i powiązanych marek naruszają Zasady dopuszczalnego użytkowania QRremember.com i powiązanych marek lub w inny sposób naruszają obowiązujące prawo (poza naruszeniami praw autorskich lub znaków towarowych) lub inne zasady QRremember.com i powiązanych marek, możesz przesłać następujący formularz roszczenia z tytułu innego naruszenia.

Nie mamy obowiązku usuwania treści, które osobiście możesz uznać za nieodpowiednie lub obraźliwe. Staramy się szybko odpowiadać na prośby o usunięcie treści, zgodnie z naszymi zasadami i obowiązującym prawem.

WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ TĘ SEKCJĘ, PONIEWAŻ OGRANICZA ona ODPOWIEDZIALNOŚĆ QRREMEBER.COM I PODMIOTÓW POWIĄZANYCH MAREK WOBEC CIEBIE.

NIE ODPOWIADAMY ZA INTENCJONALNE ZNISZCZENIE PORCELANOWYCH PŁYTEK Z KODEM QR

„QRREMEBER.COM & ASSOCIATED BRANDS ENTITIES” OZNACZA QRREMEBER.COM & ASSOCIATED BRANDS, INC. ORAZ WSZELKIE SPÓŁKI ZALEŻNE, PODMIOTY STOWARZYSZONE, SPÓŁKI POWIĄZANE, DOSTAWCÓW, LICENCJODAWCÓW I PARTNERÓW ORAZ KIEROWNIKÓW, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW, AGENTÓW I PRZEDSTAWICIELI KAŻDEGO Z NICH . KAŻDE PONIŻSZE POSTANOWIENIE MA ZASTOSOWANIE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

UDOSTĘPNIAMY PLATFORMĘ QRREMEMBER.COM I POWIĄZANE MARKI, WRAZ Z NASZYMI TREŚCIAMI I MATERIAŁAMI ORAZ MOŻLIWOŚCIĄ KONTAKTU Z INNYMI, W STANIE „TAK JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH. BEZ OGRANICZENIA POWYŻSZEGO, PLATFORMY QRREMEBER.COM I POWIĄZANE MARKI WYRAŹNIE ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI I WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, TYTUŁU, DOKŁADNOŚCI I KOMPLETNOŚCI, NIEPRZERWANEGO LUB BEZBŁĘDNEGO SERWISU, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, SATYSFAKCJI, NIENARUSZALNOŚCI ORAZ WSZELKIE GWARANCJE WYNIKAJĄCE Z PROWADZENIA HANDLU LUB ZASTOSOWANIA HANDLOWEGO.

QRREMEBER.COM I MARKI STOWARZYSZONE NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OBIETNIC W ODNIESIENIU DO:
(i) TREŚCI PUBLIKOWANE PRZEZ JAKIEGOKOLWIEK UŻYTKOWNIKA LUB OSOBĘ TRZECIĄ;
(ii) JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ OSÓB TRZECICH, PRODUKTY OSÓB TRZECICH LUB USŁUGI OSÓB TRZECICH WYMIENIONE LUB DOSTĘPNE DLA UŻYTKOWNIKA ZA POŚREDNICTWEM QRREMEBER.COM I PLATFORMY POWIĄZANYCH MAREK , W TYM DOSTAWCA USŁUG ZINTEGROWANYCH LUB PROFESJONALNY WSPÓŁPRACOWNIK;
(iii) JAKOŚCI LUB POSTĘPOWANIA OSÓB TRZECICH, Z KTÓRYMI SPOTKASZ SIĘ W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z PLATFORMY QRREMEMBER.COM I POWIĄZANYCH MAREK; LUB
(iv) NIEUPOWAŻNIONY DOSTĘP, WYKORZYSTANIE LUB ZMIANA TWOICH TREŚCI.

PLATFORMA QRREMEBER.COM I POWIĄZANE MARKI NIE GWARANTUJE, ŻE:

(a) PLATFORMA QRREMEBER.COM I POWIĄZANE MARKI SPEŁNIĄ TWOJE WYMAGANIA;
(b) PLATFORMA QRREMEBER.COM I POWIĄZANE MARKI BĘDZIE NIEPRZERWANA, TERMINOWA, BEZPIECZNA ANI BEZBŁĘDNA;
(c) WYNIKI LUB INFORMACJE, KTÓRE MOŻESZ UZYSKAĆ W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z PLATFORMY QRREMEBER.COM I POWIĄZANYCH MAREK, PROFESJONALNEGO WSPÓŁPRACOWNIKA LUB JAKIEGOKOLWIEK INNEGO UŻYTKOWNIKA BĘDĄ DOKŁADNE LUB WIARYGODNE; LUB
(d) JAKOŚĆ WSZELKICH PRODUKTÓW, USŁUG, INFORMACJI LUB INNYCH MATERIAŁÓW UZYSKANYCH LUB ZAKUPIONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY QRREMEBER.COM I POWIĄZANYCH MAREK BĘDZIE ZADOWOLENIE.

UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, QRREMEBER.COM I POWIĄZANE PODMIOTY PLATFORMY MAREK NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNE WOBEC CIEBIE W JAKIKOLWIEK TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI. BEZ OGRANICZENIA POWYŻSZEGO, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO QRREMEBER.COM I PODMIOTY PLATFORMY POWIĄZANYCH MAREK W SZCZEGÓLNOŚCI NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNE ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, SZCZEGÓLNE LUB PRZYKŁADOWE SZKODY, UTRATĘ ZYSKÓW, PRZERWĘ W DZIAŁALNOŚCI SZKODY NA REPUTACJI LUB UTRATY DANYCH (NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB SZKODY TAKIE SĄ MOŻLIWE DO PRZEWIDYWANIA) WYNIKAJĄCEJ Z UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA ZE STRONY QRREMEBER.COM LUB W JAKIKOLWIEK ZWIĄZEK I PLATFORMA POWIĄZANYCH MAREK.

JEDYNYM ŚRODKIEM NA NIEZADOWOLENIE Z PLATFORMY QRREMEBER.COM I POWIĄZANYCH MAREK JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z PLATFORMY QRREMEBER.COM I POWIĄZANYCH MAREK.

BEZ OGRANICZENIA POWYŻSZEGO, PLATFORMA QRREMEBER.COM I POWIĄZANE MARKI PONOSZĄ MAKSYMALNĄ ŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA STRATY LUB SZKODY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z PLATFORMĄ QRREMEBER.COM I PLATFORMĄ POWIĄZANYCH MAREK LUB NINIEJSZA UMOWA JEST OGRANICZONA DO KWOTY ZAPŁACONEJ NA QRREMEBER.COM I POWIĄZANE PLATFORMY BRANDS W POWIĄZANIU Z PLATFORMĄ QRREMEBER.COM I POWIĄZANYCH Z NAMI PLATFORMĄ BRANDS W DWANAŚCIE (12) MIESIĘCY PRZED DZIAŁANIEM STANOWIĄCYM ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WYKLUCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OKREŚLONE RODZAJE SZKÓD. W REZULTACIE POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, A POWYŻSZE PUNKTY 8(c), 8(d) ORAZ 8(e) NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA DO MIESZKAŃCA NEW JERSEY, DO ZAKRES SZKÓD TAKICH MIESZKAŃCÓW NEW JERSEY JEST WYNIKIEM ZANIEDBANIA, OSZUSTWA, NIEBEZPIECZEŃSTWA LUB UMYŚLNEGO POSTĘPOWANIA QRREMEMBER.COM I POWIĄZANYCH MAREK.

W KAŻDEJ CHWILI MOŻEMY ZATRZYMAĆ LUB ZAWIESIĆ DZIAŁALNOŚĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI ODPOWIEDNICH ORGANÓW PRAWNYCH

Odszkodowanie

Zgadzasz się zwolnić, zabezpieczyć i bronić podmioty platformy QRremember.com i powiązanych marek przed wszelkimi roszczeniami i kosztami osób trzecich (w tym uzasadnionymi opłatami adwokackimi) wynikającymi lub związanymi z:
i) korzystania przez Ciebie z platformy QRremember.com i powiązanych marek,
ii) Twoich Treści,
iii) Twojego zachowania lub interakcji z innymi użytkownikami platformy QRremember.com i powiązanych marek, lub
iv) naruszenia przez Ciebie jakiejkolwiek części niniejszej Umowy. Niezwłocznie powiadomimy Cię o każdym takim roszczeniu i zapewnimy Ci (na Twój koszt) uzasadnioną pomoc w obronie przed roszczeniem. Zezwolisz nam na udział w obronie i nie będziesz rozstrzygać żadnego takiego roszczenia bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Zastrzegamy sobie prawo, na własny koszt, do podjęcia wyłącznej obrony w każdej sprawie podlegającej w inny sposób odszkodowaniu przez Ciebie. W takim przypadku nie będziesz mieć dalszego obowiązku obrony nas w tej sprawie.

Rozwiązywanie sporów

Niniejsza Umowa i wszelkie działania wynikające z korzystania przez Ciebie z platformy QRremember.com i powiązanych marek podlegają prawu państwa polskiego bez względu na lub stosowanie jego przepisów kolizyjnych lub państwa lub kraju zamieszkania. O ile nie zostaną poddane arbitrażowi, jak określono w następnym akapicie, wszystkie roszczenia, postępowania sądowe lub spory sądowe wynikające z korzystania przez użytkownika z platformy QRremember.com i powiązanych marek będą wnoszone wyłącznie w Warszawie, w Polsce, a użytkownik wyraża zgodę na jurysdykcję i miejsce w takich sądach oraz odstąpić od wszelkich zastrzeżeń co do niewygodnego forum.

W przypadku wszelkich roszczeń (z wyłączeniem roszczeń o wydanie nakazu sądowego lub innego sprawiedliwego zadośćuczynienia) na mocy niniejszej Umowy, w przypadku których łączna kwota dochodzonego odszkodowania jest mniejsza niż 50 000 PLN, strona żądająca zadośćuczynienia może zdecydować się na rozwiązanie sporu w drodze wiążącego arbitrażu bez stawiennictwa. Strona wybierająca taki arbitraż zainicjuje arbitraż za pośrednictwem ustalonego dostawcy alternatywnych metod rozstrzygania sporów, na usługi którego zgodziły się obie strony. Dostawca usług arbitrażowych i strony muszą przestrzegać następujących zasad:

a) arbitraż będzie prowadzony przez telefon, online i/lub wyłącznie na podstawie pisemnych oświadczeń, zgodnie z wyborem strony inicjującej arbitraż;
b) arbitraż nie będzie wiązał się z osobistym stawiennictwem stron lub świadków, chyba że strony uzgodnią inaczej; oraz
c) każde orzeczenie dotyczące orzeczenia arbitra może zostać zarejestrowane w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji.

Zmiany w niniejszych Warunkach świadczenia usług.

Możemy zmienić niniejszą Umowę (w tym wszelkie zasady, takie jak Polityka prywatności, Zasady dopuszczalnego użytkowania, Zasady dotyczące praw autorskich i Zasady dotyczące znaków towarowych, które są włączone do niniejszej Umowy) w dowolnym momencie i według naszego wyłącznego uznania. Jeśli zmienimy istotne warunki niniejszej Umowy, taka zmiana wejdzie w życie po publikacji przez przez nas powiadomienia o zmienionej umowie. Takie powiadomienie będzie według naszego wyłącznego uznania, a sposób powiadomienia może obejmować na przykład wiadomość e-mail, ogłoszenie opublikowane na platformie QRremember.com i powiązanych marek lub w inny sposób. W dowolnym momencie na tej stronie internetowej można wyświetlić Umowę i nasze główne zasady. Brak anulowania konta lub zaprzestania korzystania z platformy QRremember.com i powiązanych marek po otrzymaniu powiadomienia o zmianie będzie oznaczał akceptację zmienionych warunków. Jeśli nie zgadzasz się na poprawki lub którykolwiek z warunków niniejszej Umowy, jedynym środkiem zaradczym jest anulowanie konta lub zaprzestanie korzystania z platformy QRremember.com i powiązanych marek.

Prawo właściwe i jurysdykcja.

Zgadzasz się, że QRremember.com i powiązane marki działają w Polsce i zostaną uznane za zlokalizowane wyłącznie w Polsce i jako usługa pasywna do celów analizy jurysdykcyjnej. W przypadku jakichkolwiek roszczeń, do których arbitraż nie ma zastosowania, zgadzasz się, że takie roszczenia zostaną wniesione do sądu federalnego lub stanowego w Warszawie, w Polsce i będą podlegać prawu państwa polskiego i wspólnotowemu prawu europejskiemu, bez względu na jakiekolwiek przepisy kolizyjne.

Użycie poza granicami Polski.

QRremember.com i powiązane marki wyraźnie zrzekają się wszelkich oświadczeń lub gwarancji, że platforma QRremember.com i powiązanych marek jest zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami poza granicami Polski. Jeśli korzystasz z platformy QRremember.com i powiązanych marek poza Polską, wyraźnie rozumiesz i zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za określenie zgodności z różnymi przepisami, regulacjami lub zwyczajami, które mogą mieć zastosowanie w związku z korzystaniem przez Ciebie z QRremember.com i platformę powiązanych marek.

Eksport. Platforma QRremember.com i powiązane marki jest kontrolowana i obsługiwana z naszych polskich biur w Warszawie. Oprogramowanie QRremember.com i powiązanych marek podlega polskiej i unijnej kontroli eksportu. Żadnego oprogramowania dla QRremember.com i powiązanych marek nie można pobierać ani w inny sposób eksportować lub ponownie eksportować z naruszeniem jakichkolwiek obowiązujących praw lub przepisów. Oświadczasz, że (1) nie znajdujesz się w kraju, który jest objęty embargiem rządu UE lub który został wyznaczony przez rząd UE jako kraj „wspierający terroryzm” ani (2) nie znajduje się na żadnej rządowej liście krajów UE strony zabronione lub objęte ograniczeniami.

Aplikacje i urządzenia mobilne. Jeśli uzyskasz dostęp do platformy QRremember.com i powiązanych marek za pośrednictwem aplikacji QRremember.com i powiązanych marek, potwierdzasz, że niniejsza Umowa jest zawarta wyłącznie między Tobą a QRremember.com i powiązanymi markami, a nie z innym dostawcą usług aplikacji lub dostawcą platformy aplikacji ( takich jak Apple Inc. lub Google Inc.), które mogą udostępniać Ci aplikację na własnych warunkach. W zakresie, w jakim uzyskujesz dostęp do platformy QRremember.com i powiązanych marek za pośrednictwem urządzenia mobilnego, mogą obowiązywać standardowe opłaty operatora sieci bezprzewodowej, szybkości transmisji danych i inne opłaty.

Utrzymanie w mocy wybranych postanowień. Następujące postanowienia pozostaną w mocy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy: Sekcja 2(e) (Wypowiedzenie), 2(g) (Informacje zwrotne), Sekcja 3 (Twoje treści), Sekcja 4(a)-(b) i (d)- (f)(Nasze treści i materiały), Sekcja 8 (Wyłączenie odpowiedzialności i ograniczenie odpowiedzialności), Sekcja 9 (Odszkodowanie), Sekcja 10 (Rozstrzyganie sporów) i Sekcja 11 (Warunki ogólne).

Uwagi dla użytkowników spoza UE. Obowiązują przepisy Polski, Unii Europejskiej i odpowiednie przepisy międzynarodowe. Platforma QRremember.com i powiązane marki jest dostarczana przez TRAVEL DESIGN Wojciech Młotkowski z siedzibą w Warszawie, w Polsce w Unii Europejskiej. Jeśli masz pytanie lub skargę dotyczącą platformy QRremember.com i powiązanych marek, skontaktuj się z QRremember.com i powiązanymi markami pod adresem office@QRremember.com

Cesja. Nie możesz scedować ani przenieść niniejszej Umowy (ani żadnych swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy) bez naszej uprzedniej pisemnej zgody; wszelkie próby cesji lub przeniesienia bez przestrzegania powyższego będą nieważne. My możemy swobodnie cedować lub przenosić niniejszą Umowę. Niniejsza Umowa obowiązuje i jest wiążąca dla stron oraz ich przedstawicieli prawnych, następców prawnych i cesjonariuszy.

Komunikacja Elektroniczna. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości pocztą elektroniczną zgodnie z niniejszą Umową i obowiązującym prawem. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że wszystkie umowy, zawiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które dostarczamy Ci drogą elektroniczną, spełniają wszelkie wymogi prawne, aby taka komunikacja miała formę pisemną.

Wypowiedzenie umowy. Niniejsza Umowa zastępuje wszystkie wcześniejsze warunki, umowy, dyskusje i pisma dotyczące platformy QRremember.com i powiązanych marek i stanowi całość umowy między Tobą a nami dotyczącej platformy QRremember.com i powiązanych marek (z wyjątkiem usług wymagających oddzielnej pisemnej umowy z nami, oprócz niniejszej Umowy). Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za niewykonalne, postanowienie to nie wpłynie na wykonalność pozostałych postanowień Umowy, które pozostaną w pełnej mocy.

Interpretacja. Interpretując lub interpretując warunki niniejszej Umowy:

(i) nagłówki w niniejszej Umowie służą wyłącznie wygodzie i nie należy ich brać pod uwagę, oraz
(ii) żadne domniemanie nie działa na korzyść którejkolwiek ze stron w wyniku roli jej doradcy w przygotowaniu niniejszej Umowy.

Powiadomienia. Wszystkie powiadomienia dozwolone lub wymagane na mocy niniejszej Umowy, o ile nie określono inaczej w niniejszej Umowie, muszą być przesyłane na piśmie w następujący sposób, aby były ważne:

(i) jeśli do Ciebie, przez nas za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres powiązany z Twoim kontem, oraz
(ii) jeśli do nas, przez Ciebie za pośrednictwem office@QRremember.com powiadomienia będą uważane za dostarczone

(a) jeśli do Ciebie, kiedy wysłane e-mailem, i
b) jeśli do nas, po otrzymaniu przez nas.

Relacje handlowe. Niniejsza Umowa nie tworzy spółki joint venture, agencji, spółki osobowej ani innej formy spółki joint venture między Tobą a nami. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie żadna ze stron nie ma prawa, mocy ani upoważnienia do tworzenia jakichkolwiek zobowiązań lub zobowiązań, wyraźnych lub dorozumianych, w imieniu drugiej strony.

Zrzeczenie się. Żadne zrzeczenie się jakichkolwiek warunków nie będzie uważane za dalsze lub ciągłe zrzeczenie się takiego warunku lub jakiegokolwiek innego warunku. Niedochodzenie przez nas prawa lub postanowienia wynikającego z niniejszej Umowy nie będzie stanowić zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Dalsze gwarancje. Zgadzasz się sporządzić papierową kopię niniejszej Umowy i wszelkich innych dokumentów oraz podjąć wszelkie działania na nasz koszt, o które możemy poprosić w celu potwierdzenia i wprowadzenia w życie intencji niniejszej Umowy oraz wszelkich Twoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

Kontakt. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych warunków, skontaktuj się z nami pod adresem office@QRremember.com  Platforma QRremember.com i powiązane marki jest polskim podmiotem z siedzibą przy ul. Mielecka 24, 04-692 Warszawa.

Przyjęte zasady użytkowania


Platforma QRremember.com i powiązanych marek oferuje miejsce do umieszczania, edytowania i wyświetlania informacji o osobach i podmiotach. Pozwala to ludziom poznawać siebie nawzajem i instytucje, aby lepiej rozumieć świat i lepiej rozwijać poczucie więzi z poprzednimi pokoleniami. Poniższe zasady pomagają wszystkim użytkownikom platformy QRremember.com i powiązanych marek zapewnić bezpieczne korzystanie:

Powstrzymanie się od złośliwych lub nielegalnych działań

Nie przesyłaj wirusów, złośliwego oprogramowania i innych złośliwych programów ani nie angażuj się w działania, które szkodzą lub zakłócają działanie platformy QRremember.com i powiązanych marek lub mają na celu obejście środków bezpieczeństwa lub uwierzytelniania. Nie wykorzystuj platformy QRremember.com i powiązanych marek do prowadzenia działań niezgodnych z prawem.

Zgłaszanie problemów. 
Jeśli zauważysz coś na platformie QRremember.com i powiązanych marek, co Twoim zdaniem narusza nasze wytyczne lub zasady, zgłoś to nam za pomocą narzędzia zgłaszania w produkcie lub za pośrednictwem poczty e-mail office@QRremember.com. Naruszenie Zasad dopuszczalnego użytkowania może skutkować usunięciem treści lub ograniczeniem lub zakończeniem dostępu użytkownika do platformy QRremember.com i powiązanych marek.

Egzekwowanie
Platforma QRremember.com i powiązanych marek ma wyłączne prawo i ostateczną decyzję co do tego, czy treść lub zachowanie narusza te zasady. Możemy egzekwować te zasady na różne sposoby, w tym między innymi pisemne ostrzeżenia, usuwanie treści, dodawanie znaczników ostrzegawczych do treści lub ograniczanie lub blokowanie dostępu użytkownika do platformy QRremember.com i powiązanych marek. Możemy anulowaćSstronę Pamięci bez zwrotu kosztów z powodu poważnych naruszeń.

Aktualizacje
Możemy również od czasu do czasu zmieniać te zasady, publikując zaktualizowaną wersję tych zasad na tej stronie. 
 

Polityka praw autorskich ostatnia aktualizacja: 31 października 2023 r.

Na platformie QRremember.com i powiązanych marek takich jak StronaPamieci.PL oczekujemy, że nasi użytkownicy będą szanować prawa własności intelektualnej innych osób. Wszystkie terminy w Polityce praw autorskich platformy QRremember.com i powiązanych marek mają takie samo znaczenie, jak określono w Warunkach korzystania z platformy QRremember.com i powiązanych marek, które włączają tę politykę przez odniesienie do swoich warunków.

Zniechęcanie do naruszania praw autorskich

Prosimy użytkowników platformy QRremember.com i powiązanych marek o unikanie naruszania praw autorskich innych osób. Jeśli naruszysz prawa autorskie innych osób, Twoje Treści mogą zostać usunięte lub zawieszone w całości lub w części. Naszą zasadą jest, w odpowiednich okolicznościach i według naszego uznania, wyłączanie i/lub zamykanie kont użytkowników, którzy wielokrotnie naruszają lub są wielokrotnie oskarżani o naruszenie praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej innych osób.

Regres dla właścicieli praw autorskich: zgłaszanie skarg

Zapewniamy również mechanizm umożliwiający właścicielom praw autorskich lub osobom upoważnionym do działania w imieniu właściciela praw autorskich zgłaszanie przypadków naruszenia praw autorskich do ich treści na platformie QRremember.com i powiązanych marek. Zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi polskimi i unijnymi prawami i regulacjami („prawa autorskie”), niezwłocznie zareagujemy na roszczenia dotyczące naruszenia praw autorskich, które zostaną zgłoszone naszemu agentowi ds. praw autorskich. Poniżej podajemy wymagania prawidłowej reklamacji.

Aby dostarczyć nam zawiadomienie o skardze dotyczącej praw autorskich, które jest zgodne z wymogami dotyczącymi praw autorskich („Powiadomienie o prawach autorskich”), pomóż nam:

 • Podaj swoje dane kontaktowe, w tym adres pocztowy, numer telefonu i, jeśli jest dostępny, adres e-mail.
 • Zidentyfikuj dzieło chronione prawem autorskim, które Twoim zdaniem zostało naruszone. Jeśli Twoje Powiadomienie o prawach autorskich obejmuje wiele dzieł chronionych prawem autorskim, możesz podać reprezentatywną listę dzieł chronionych prawem autorskim, które Twoim zdaniem zostały naruszone.
 • Podaj informacje wystarczające, abyśmy mogli zlokalizować każdy przypadek materiału rzekomo naruszającego prawa, którego usunięcia lub wyłączenia żądasz. (Na przykład podając każdy adres URL, pod którym można znaleźć materiał na platformie QRremember.com i powiązanych marek).

Umieść następujące oświadczenia w treści informacji o prawach autorskich:

 • Oświadczam, że w dobrej wierze uważam, że sporne użycie materiału chronionego prawem autorskim lub odnośnika do takiego materiału nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo (np. jako dozwolony użytek).
 • Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej Informacji o prawach autorskich są dokładne i pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że jestem właścicielem lub upoważnionym do działania w imieniu właściciela wyłącznych praw autorskich, które zostały rzekomo naruszone.

Dołącz także podpis fizyczny lub elektroniczny (np. wpisując wydrukowane imię i nazwisko)

Dostarcz niniejsze powiadomienie o prawach autorskich wraz ze wszystkimi elementami na platformę QRremember.com i powiązanych marek na adres: office@QRremember.com

KWESTIE DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH

Co jeśli jest przeciwko Tobie skarga dotycząca praw autorskich?

Jeśli otrzymasz powiadomienie, że wpis lub część Twoich Treści zostały usunięte lub zawieszone z powodu skargi dotyczącej praw autorskich, oznacza to, że usunęliśmy je na prośbę właściciela treści. Jeśli uważasz, że materiał został usunięty przez pomyłkę, możesz złożyć roszczenie wzajemne dotyczące praw autorskich (odpowiedni format takiego roszczenia wzajemnego określono poniżej). Gdy otrzymamy odpowiednie roszczenie wzajemne, przekażemy je stronie, która pierwotnie złożyła skargę dotyczącą domniemanego naruszenia praw autorskich. Jeśli w ciągu 10 dni roboczych nie otrzymamy zawiadomienia od osoby, która złożyła pierwotną skargę, z informacją, że domaga się ona orzeczenia sądowego w celu zapobieżenia dalszemu naruszaniu przedmiotowej treści, usuniemy skargę z Twojego konta i według własnego uznania według własnego uznania, możemy zastąpić usuniętą treść.

Jak złożyć roszczenie wzajemne dotyczące praw autorskich

Należy pamiętać, że nieuczciwe lub w złej wierze przesłane powiadomienia o naruszeniu praw autorskich lub roszczenia wzajemne mogą wiązać się z potencjalnie poważnymi konsekwencjami. Takie konsekwencje mogą zostać nałożone zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem. Przed przesłaniem roszczenia wzajemnego upewnij się, że jesteś faktycznym właścicielem praw do usuniętych treści lub że w dobrej wierze uważasz, że treści zostały usunięte przez pomyłkę. Ważne jest, aby upewnić się, że rozumiesz konsekwencje przesłania fałszywego roszczenia wzajemnego.

Odpowiednie roszczenie wzajemne powinno zostać wysłane na platformę QRremember.com i powiązanych marek i powinno zawierać następujące informacje:

 • Twoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu
 • Adresy URL treści, które zostały przez nas usunięte lub wyłączone (możesz skopiować i wkleić łącze podane w e-mailu z powiadomieniem)

Następujące stwierdzenia:

 • Wyrażam zgodę na jurysdykcję Warszawy, Polski, Unii Europejskiej.
 • Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że w dobrej wierze wierzę, że treść została usunięta w wyniku pomyłki lub błędnej identyfikacji materiału do usunięcia lub zablokowania.
 • Twój fizyczny lub elektroniczny podpis (np. wpisanie imienia i nazwiska)

Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że w dobrej wierze wierzę, że treść została usunięta w wyniku pomyłki lub błędnej identyfikacji materiału do usunięcia lub zablokowania.

Twój podpis fizyczny lub elektroniczny (np. wpisanie imienia i nazwiska)Zasady dotyczące znaków towarowych

Na platformie QRremember.com i powiązanych marek oczekujemy, że nasi użytkownicy będą szanować prawa własności intelektualnej innych osób. Wszystkie terminy pisane wielką literą w Zasadach dotyczących znaków towarowych platformy QRremember.com i powiązanych marek mają takie samo znaczenie, jak zdefiniowane w Warunkach korzystania z platformy QRremember.com i powiązanych marek, które włączają tę politykę przez odniesienie do swoich warunków.

Zniechęcanie do naruszania znaków towarowych na platformie QRremember.com i powiązanych marek

Znaki towarowe nie powinny być używane w sposób, który wprowadza w błąd co do pochodzenia towarów lub sponsorowania. Jeśli naruszysz znaki towarowe innych osób, Twoje Treści mogą zostać usunięte lub zawieszone w całości lub w części. Naszą polityką jest, w odpowiednich okolicznościach i według naszego uznania, wyłączanie i/lub zamykanie kont użytkowników, którzy wielokrotnie naruszają lub są wielokrotnie oskarżani o naruszenie znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej innych osób.

Regres dla właścicieli znaków towarowych

Jeśli jesteś właścicielem znaku towarowego, który uważa, że Twój znak towarowy został naruszony na platformie QRremember.com i powiązanych marek, zapewniamy mechanizm powiadamiania nas o swoich obawach. Aby pomóc nam odpowiednio zareagować, prosimy o podanie następujących informacji:

 • Twoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, w tym adres, numer telefonu i adres e-mail
 • Identyfikacja znaku towarowego i dowód praw z rejestracji
 • Twój stosunek do właściciela praw do znaku towarowego
 • Rozsądna identyfikacja dla nas (np. link URL) lokalizacji na platformie QRremember.com i powiązanych marek, w której Twoim zdaniem doszło do naruszenia.
 • Krótki opis, dlaczego uważasz, że dane użycie narusza Twoje prawa do znaku towarowego
 • Weryfikacja, czy wszystkie informacje zawarte w zgłoszeniu naruszenia są dokładne; że masz w dobrej wierze przekonanie, że korzystanie z własności intelektualnej, opisane w sposób, którego dotyczy skarga, nie jest autoryzowane przez właścicieli praw, ich przedstawiciela lub prawo; oraz że jesteś właścicielem lub osobą upoważnioną do działania w imieniu właściciela wyłącznej własności intelektualnej, która rzekomo została naruszona.